Skip to main content

Hiatus

Hiatus (hiátus) je odborný termín, který se používá především v anatomické terminologii a znamená „otvor“, „štěrbina“ nebo „vstup“. Hovoříme například o jícnovém hiátu, což je otvor v bránici, kterým prochází koncová část jícnu před přechodem do žaludku. V tomto smyslu je od slova hiatus odvozen pojem hiátová hernie neboli brániční kýla. Podobně aortální hiatus je otvor v bránici, kterým prochází aorta.