Skip to main content

Hexokináza

Hexokináza je důležitý enzym, který se podílí na metabolizmu glukózy (kromě buněk jater) a jiných sacharidů. Hexokináza zajišťuje fosforylaci molekul sacharidů, tím mění jejich vlastnosti a umožňuje jejich další buněčný metabolizmus. Reakce je závislá na dodávce energie v podobě molekuly ATP. Podobným způsobem pracuje enzym glukokináza, ten však fosforyluje pouze molekuly glukózy a pouze v jaterních buňkách.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.