Skip to main content

Heterozygot

Termínem heterozygot vztahujeme daného jedince k určitému genu. Heterozygot má od daného sledovaného genu dvě různé alely. Jedna z nich je tzv. dominantní a druhá recesivní. Opačným termínem je tzv. homozygot.