Skip to main content

Heterochromatin

Heterochromatin je podtyp chromatinu (základní stavební hmota chromozomů), který je vysoce kondenzovaný. Tato forma chromatinu je dobře barvitelná a prakticky vůbec nepodléhá procesu transkripce. Nekondenzovaný chromatin se označuje jako euchromatin.