Skip to main content

Hereditární

Termín hereditární znamená „dědičný“ a obvykle jím označujeme určitý znak nebo chorobu, které jsou geneticky podmíněné a přenášené mezi generacemi. U řady chorob se slovo hereditární dostalo i do jejich odborných názvů (hereditární angioedém, hereditární sférocytóza).