Skip to main content

Hepatotropní

Termín hepatotropní znamená „postihující játra“ a využíváme ho k charakteristice mikroorganizmů, které ve zvýšené míře vyvolávají záněty jaterní tkáně (hepatitidy). Nejčastěji se hovoří o tzv. hepatotropních virech a více informací můžete najít v delším textu o infekčních hepatitidách.