Skip to main content

Hepatom

V termínu hepatom nepanuje úplná shoda. Někteří autoři jej považují za obecný pojem označující jakýkoliv jaterní nádor, častěji je nicméně chápán jako synonymum pro hepatocelulární karcinom (nejčastější primární maligní tumor jater u dospělých).