Skip to main content

Hepatocelulární karcinom

Hepatocelulární karcinom je zhoubný nádor vycházející z jaterních buněk a je nejčastější formou toho, co označujeme jako „rakovina jater“. Drtivá většina hepatocelulárních karcinomů vzniká v terénu cirhotických jater.