Skip to main content

Hepatektomie

Hepatektomie znamená chirurgické odstranění části jaterní tkáně (parciální hepatektomie) nebo celých jater (totální hepatektomie). U parciální hepatektomie se využívá funkční kapacity a regenerační schopnosti zbývající jaterní tkáně. Totální hepatektomie by znamenala naprosté vyřazení funkce jater, a proto musí být následována transplantací nové jaterní tkáně.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix