Skip to main content

Hepatektomie

Hepatektomie znamená chirurgické odstranění části jaterní tkáně (parciální hepatektomie) nebo celých jater (totální hepatektomie). U parciální hepatektomie se využívá funkční kapacity a regenerační schopnosti zbývající jaterní tkáně. Totální hepatektomie by znamenala naprosté vyřazení funkce jater, a proto musí být následována transplantací nové jaterní tkáně.