Skip to main content

Hepadnaviry

Hepadnaviry (hepadnaviridae) jsou skupinou DNA virů, které mohou způsobovat infekční onemocnění řady živočichů včetně člověka. Nejznámějším zástupcem této skupiny je virus hepatitidy B (virus HBV).