Skip to main content

Hemostáza

Hemostáza je proces krevního srážení. Jde o velmi složitý mechanizmus, který má chránit člověka před krvácením. Hemostáza má v podstatě tři úrovně. Na cévní úrovni dochází ke kontrakci hladkých svalových buněk cév, na úrovni trombocytů dochází k jejich aktivaci a shlukování (tzv. agregace) a na úrovni koagulační kaskády vzniká vláknitý protein fibrin. Kombinace těchto procesů vede ke vzniku krevní sraženiny – trombu.