Skip to main content

Hemostáza

Hemostáza je proces krevního srážení. Jde o velmi složitý mechanizmus, který má chránit člověka před krvácením. Hemostáza má v podstatě tři úrovně. Na cévní úrovni dochází ke kontrakci hladkých svalových buněk cév, na úrovni trombocytů dochází k jejich aktivaci a shlukování (tzv. agregace) a na úrovni koagulační kaskády vzniká vláknitý protein fibrin. Kombinace těchto procesů vede ke vzniku krevní sraženiny – trombu.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.