Skip to main content

Hemosideróza

Hemosideróza znamená hromadění hemosiderinu v tkáních. Hemosiderin je pigment, který obsahuje velké množství železa. Příčinou může být vystupňovaná hemolýza s následným ukládáním železa v tkáních.