Skip to main content

Hemopexin

Hemopexin je protein, který patří do skupiny proteinů akutní fáze. Hemopexin má vysokou afinituhemu, na který se hemopexin váže v případě uvolnění hemu při rozpadu molekuly hemoglobinu. Následně hemopexin umožní předat molekulu hemu do jaterních buněk, kde je metabolizována.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix