Skip to main content

Hemokoncentrace

Hemokoncentrace je odborný termín pro zahuštění krve, který je způsoben ztrátou krevní tekutiny. Typickou příčinou je dehydratace. Dochází k relativnímu zvýšení koncentrace krevních elementů a minerálů v krvi. Po doplnění tekutiny se krev opět naředí, čemuž říkáme hemodiluce.