Skip to main content

Hemoglobinemie

Hemoglobinemie znamená přítomnost volného hemoglobinu v krevním séru. Za normálních okolností bychom v krvi žádný volný hemoglobin najít neměli, protože se nachází v erytrocytech a při jejich rozpadu se váže na haptoglobin. Hemoglobinemie vznikne tehdy, pokud je hemolýza příliš silná a zásoby haptoglobinu se vyčerpají. Volný hemoglobin je v takovém případě filtrován v ledvinách do moče za vzniku hemoglobinurie.