Skip to main content

Hemofilie

Hemofilie je vrozené geneticky podmíněné onemocnění vázané na genetickou poruchu na X chromozomu, které je spojeno se zvýšenou krevní srážlivostí. Choroba má dva základní podtypy – častější hemofilie A (nedostatek faktoru VIII) a méně častá hemofilie B (nedostatek faktoru IX). Více informací najdete v příslušném textu.