Skip to main content

Hemofilie

Hemofilie je vrozené geneticky podmíněné onemocnění vázané na genetickou poruchu na X chromozomu, které je spojeno se zvýšenou krevní srážlivostí. Choroba má dva základní podtypy – častější hemofilie A (nedostatek faktoru VIII) a méně častá hemofilie B (nedostatek faktoru IX). Více informací najdete v příslušném textu.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.