Skip to main content

Hemoblastóza

Hemoblastóza je spíše historické označení zhoubných onemocnění, která souvisí s maligním zvratem některé krevní buňky. Do skupiny hemoblastóz můžeme řadit lymfomy a leukemie.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix