Skip to main content

Hemiplegie

Hemiplegie je v podstatě nejtěžší forma hemiparézy. Jde o úplné ochrnutí příčně pruhované svaloviny v polovině těla, přičemž podle stranové lokalizace hovoříme o pravé nebo levé hemiplegii. Typickou příčinou jsou ikty a jiné příčiny ložiskového poškození mozku.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix