Skip to main content

Hemianopsie

Hemianopsie je specifický výpadek zorného pole, který postihuje buď pravou, nebo levou polovinu zorného pole. Hemianopsii vzniklou na obou očích rozlišujeme na homonymní (na obou očích je výpadek na stejné straně) a heteronymní (výpadek je na protilehlých stranách). U heteronymní hemianopsie lze ještě rozlišit situaci, kdy vypadnou obě vnitřní poloviny zorného pole (tj. obě směrem ke kořeni nosu), nebo obě zevní poloviny (tj. obě směrem k ušním boltcům).