Skip to main content

Hematurie

Hematurie je odborné označení pro výskyt krve v moči. Malé množství erytrocytů se do moči přefiltrovat může, ale za normálních okolností jde o zcela mizivé počty. Podle toho, zda je krev viditelná, rozlišujeme dále makrohematurii a mikrohematurii. Více o příčinách hematurie si přečtěte v příslušném textu.