Skip to main content

Hematopoeza

Hematopoeza (hemopoeza) je proces vzniku a vývoje krevních elementů (erytrocyty, leukocyty, trombocyty) a do češtiny ji překládáme výrazem „krvetvorba“. Jedná se o složitější proces, při kterém výsledné zralé elementy vznikají postupnou diferenciací přes řadu vývojových stupňů z kmenových krvetvorných buněk. Základním krvetvorným orgánem dospělého člověka je kostní dřeň, v případě nutnosti však může k hematopoeze docházet i v jiných orgánech (slezina, játra, thymus apod.).
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.