Skip to main content

Hematoencefalická bariéra

Hematoencefalická bariéra je anatomicky i funkčně definovaná bariéra v centrálním nervovém systému, která je do značné míry tvořena endotelem mozkových cév a buňkami známými jako astrocyty. Hematoencefalická bariéra odděluje tkáň mozku od krevních cév. Pomáhá chránit CNS, protože brání přestupu řady toxických látek z krve do mozku.