Skip to main content

Hemangiopericytom

Hemangiopericytom je málo častý tumor, který vzniká z pericytů, což jsou pojivové buňky lokalizované v blízkosti krevních kapilár. Hemangiopericytomy se nacházejí v CNS a mohou být svým chováním benigní i maligní.