Skip to main content

Hemaglutinin

Hemaglutinin je každý faktor, který při kontaktu s erytrocyty způsobí jejich shlukování (hemaglutinaci). Mezi hemaglutininy patří například určité protilátky a antigeny na povrchu některých mikroorganizmů.