Skip to main content

Hemaglutinace

Hemaglutinace znamená shlukování erytrocytů po kontaktu se specifickou protilátkou zamířenou proti antigenu na jejich povrchu. Faktor vyvolávající hemaglutinaci se označuje pojmem hemaglutinin. Hemaglutinaci rozlišujeme na nepřímou a přímou.

Nepřímá hemaglutinace se využívá jako laboratorní metoda k průkazu přítomnosti určitých protilátek ve vzorku. Ke vzorku přidáme erytrocyty, na jejichž povrch byl v laboratoři navázán antigen, o kterém víme, že se váže s protilátkami, které hledáme. Jsou-li tyto protilátky ve vzorku přítomny, naváží se na zmíněné antigeny a způsobí hemaglutinaci.

Při přímé hemaglutinaci se protilátky (hemaglutininy) vážou na přirozené antigeny na povrchu erytrocytů a to způsobí jejich poškození a rozpad (hemolýza). Tento efekt by nastal, pokud bychom pacientovi při transfuzi podali neodpovídající krevní skupinu.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.