Skip to main content

HDL

HDL znamená „high density lipoproteins“, což do češtiny přeložíme jako „lipoproteiny o vysoké hustotě“. Tyto částice jsou důležité pro transport cholesterolu a triacylglycerolů z tkání organizmu směrem do jater. Hladina HDL by se měla pohybovat mezi 1-2 mmol/litr u mužů a 1,2-2,6 mmol/litr u žen. Vyšší hodnota HDL se považuje jako protektivní faktor před vznikem aterosklerózy a souvisejících kardiovaskulárních onemocnění.