Skip to main content

Hamburgerův sediment

Hamburgerův sediment je laboratorní termín, který znamená hodnocení močového sedimentu ze vzorku moči sbírané tři hodiny. Ve vzorku se hodnotí zejména přítomnost a počet leukocytů, erytrocytů a hyalinních válců.