Skip to main content

Halucinace

Halucinace znamená mylné vnímání neexistujících smyslových jevů. Na rozdíl od bludů jde o poruchu smyslů a nikoliv myšlení, proto na přítomnost halucinací mívá člověk náhled (tj. dokáže si uvědomit, nebo si nechá vysvětlit, že ve skutečnosti halucinace neexistuje). Podle smyslového charakteru rozlišujeme zrakové, čichové, chuťové a sluchové halucinace. Faktory vyvolávající vznik halucinací označujeme jako faktory halucinogenní. Více informací najdete v příslušném textu.