Skip to main content

Hairy cell leukemie

Hairy cell leukemie je používaný termín, který se do češtiny překládá jako „leukemie z vláskových buněk“ nebo "leukemie z vlasatých buněk". Jde o méně častou formu leukemie, při které v krvi (nebo v kostní dřeni) postiženého nacházíme charakteristické nádorové leukocyty s „vláskovými“ výběžky cytoplazmy. Více najdete v příslušném textu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix