Skip to main content

Hagemanův faktor

Hagemanův faktor je protein, který je důležitou součástí koagulační kaskády a známe jej také pod názvem faktor XII. Je na začátku vnitřní cesty koagulační kaskády a z neaktivního proenzymu se aktivuje kontaktem s pojivem narušených krevních cév, nebo při kontaktu s endotoxinem. Aktivovaný Hagemanův faktor se účastní aktivace faktoru XI.