Skip to main content

Habitus

Termín habitus využíváme zejména v rámci fyzikálního vyšetření, kdy jím označujeme celkový vzhled a tvar těla vyšetřovaného jedince. Nejpoužívanějšími pojmy jsou zejména normostenický a astenický habitus, méně často se mluví o hyperstenickém habitu. Normostenický habitus označuje normálně živeného jedince průměrné váhy a muskulatury, astenický habitus označuje štíhlého jedince. Hyperstenický habitus označuje člověka podsaditého.