Skip to main content

Habituální

Pojem habituální v medicíně označuje některé stavy (choroby, příznaky aj.), které se pravidelně a ustáleně opakují. Typickým příkladem je habituální zácpa.