Skip to main content

Gyrus

Gyrus znamená v medicínské terminologii anatomické označení mozkového závitu. Mozkové závity tvoří základ šedé kůry mozkové koncového mozku, jsou dobře viditelné a jsou od sebe oddělené mozkovými rýhami. Jednotlivé mozkové gyry se pak označují speciálními anatomickými názvy (např. gyrus precentralis, gyrus postcentralis, gyrus cinguli a mnohé další). Zmínit je třeba i pojem gyrifikace, který označuje vznik a vývoj mozkových závitů u lidského zárodku.