Skip to main content

Gynofobie

Gynofobie je psychiatrický termín, který znamená chorobný strach muže z žen a ženské společnosti. Aby se stav dal skutečně označit za fobii, musí být strach skutečně silný a narušovat kvalitu života postiženého muže, tj. rozhodně nejde o běžný ostych. Jak je u fobií obvyklé, člověk si je vědom iracionality svého strachu, ale není schopen jej uspokojivě ovlivnit.