Skip to main content

Guanylátcykláza

Guanylátcykláza je enzym, který přeměňuje molekulu GTP na cGMP. cGMP patří mezi druhé posly a je důležitý pro buněčnou signalizaci (přenos signálů v buňce).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix