Skip to main content

Guanylátcykláza

Guanylátcykláza je enzym, který přeměňuje molekulu GTP na cGMP. cGMP patří mezi druhé posly a je důležitý pro buněčnou signalizaci (přenos signálů v buňce).