Skip to main content

Guanosintrifosfát

Guanosintrifosfát (GTP) je energeticky bohatá sloučenina, která je do určité míry podobná známějšímu ATP. Vzniká více mechanizmy, například je jedním z produktů citrátového cyklu. Energie GTP může být využita k zajištění některých metabolických reakcí, a kromě toho může být GTP enzymem guanylátcykláza přeměněn na cGMP, který má funkci v buněčné signalizaci.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix