Skip to main content

Granulomatózní

Pojem granulomatózní znamená „související se vznikem granulomů“ a většinou se užívá při popisu granulomatózních zánětlivých procesů (např. tuberkulóza), o kterých si můžete přečíst v příslušném textu.