Skip to main content

Granulom

Granulom je útvar, který je viditelný při mikroskopickém pozorování v rámci histologického vyšetření. Granulom vzniká v rámci granulomatózních zánětlivých procesů a typicky obsahuje aktivní makrofágy, které se mohou spojovat za vzniku velkých Langhansových buněk. Více o této problematice si můžete přečíst v příslušném textu.