Skip to main content

Gramnegativní

Slovo gramnegativní označuje bakterie, které jsou při mikroskopickém vyšetření špatně barvitelné metodou dle Grama a po jejím použití mají lehce růžové zabarvení. Opakem je výraz grampozitivní.