Skip to main content

Glykosurie

Glykosurie znamená přítomnost glukózy v moči. Příčin může být více, nicméně nejčastější a klinicky nejdůležitější je neléčený nebo nedostatečně léčený diabetes. K filtraci glukózy do moči dochází při glykémii 10 mmol/l a více. Více informací najdete v textu věnovanému „cukru v moči“.