Skip to main content

Glykogenózy

Glykogenózy jsou geneticky podmíněné metabolické choroby, které jsou způsobeny poruchou metabolizmu glykogenu. Důsledkem je narušení struktury glykogenu a-nebo jeho narušené zpracování se zvýšeným hromaděním glykogenu v tkáních. Glykogenóz existuje celá řada, značíme je arabskou číslicí 0 a dále římskými číslicemi (tj. glykogenóza typ 0-XI).