Skip to main content

Gluteus

Gluteus je hýžďový sval. Ve skutečnosti je těchto svalů tvořících a formujících lidské pozadí více, označujeme je jako musculus gluteus maximus, medius a minimus. Od termínu gluteus je odvozeno v medicíně běžně používané adjektivum gluteální.