Skip to main content

Glukuronyltransferáza

Glukuronyltransferáza (též glukosyltransferáza) je důležitý enzym, který zajišťuje v játrech průběh konjugace. Chemicky jde o navázání molekul kyseliny glukuronové na různé hůře rozpustné sloučeniny, čímž se jejich rozpustnost ve vodě zvýší, a tím se umožní jejich vyloučení do žluče.