Skip to main content

Glukóza-6-fosfát

Glukóza-6-fosfát (Glc-6-P) je molekula glukózy, na kterou je v poloze 6 navázán fosfát. Glukóza-6-fosfát vzniká z glukózy působením enzymu glukokináza (v jaterních buňkách) nebo hexokináza (v ostatních buňkách těla) a stává se substrátem pro další chemické reakce, při kterých se z glukózy získává energie.