Skip to main content

Glukagon-like peptid-1

Glukagon-like peptid-1 (glucagon-like peptide-1 – GLP-1) je hormon, která se chemicky řadí mezi peptidy a funkčně patří mezi inkretiny. Hormon je tvořen endokrinními buňkami trávicí trubice a účastní se metabolizmu glukózy ve smyslu snižování její koncentrace v krvi. Dosahuje toho zvýšením sekrece inzulinu, snížením chuti k jídlu a zvýšením citlivosti tkání vůči inzulinu. Důležitý je fakt, že hormon GLP-1 je v organizmu poměrně rychle degradován působením enzymu dipeptidyl peptidáza-4 (DPP-4). Zmíněných faktů se využívá v terapii diabetu, kdy jsou lidem podávána analoga GLP-1 nebo inhibitory DDP-4.