Skip to main content

Glukagon

Glukagon je hormon produkovaný alfa-buňkami pankreatu. Působí značně komplexně na metabolismus organizmu, do značné míry je antagonistou hormonu inzulinu. Glukagon zvyšuje hladinu glykémie, podporuje glykogenolýzu v játrech a ketogenezi.