Skip to main content

Glositida

Termín glositida (glossitida) znamená zánět jazyka. Tyto záněty mohou být akutní i chronické, infekční i neinfekční. Příznaky jsou proměnlivé a mohou zahrnovat pálení, zarudnutí, glosodynii, vymizení slizničního reliéfu nebo makroglosii. Specifickým podtypem je chronický zánět jazyka vzniklý při nedostatku vitaminu B12, nedostatku železa a jiných živin. Více o zánětech jazyka najdete v příslušném textu.