Skip to main content

Gliom

Gliom je označení pro nádor vznikající z buněk neuroglie. Gliomy se vyskytují především v CNS (v mozku i míše) mohou být benigní i maligní. Mezi základní gliomy řadíme astrocytomy, ependymomy a oligodenrogliomy. O jednotlivých typech těchto tumorů, příznacích, diagnostice a léčbě si můžete přečíst v rozsáhlejším textu věnovaném mozkovým nádorům.