Skip to main content

Glie

Glie (též neuroglie) je soubor buněk v centrálním i periferním nervovém systému. Buněk glie je více typů a mají větší množství funkcí. Gliové buňky pomáhají vyživovat neurony, jsou důležité pro stavbu hematoencefalické bariéry, vytváří myelin a některé jsou dokonce schopné fagocytózy. Mezi gliové buňky v CNS patří například astrocyty, buňky ependymu a oligodendroglie, v PNS jde především o Schwannovy buňky. Klinický význam má zejména fakt, že z gliových buněk mohou vznikat některé mozkové tumory.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix