Skip to main content

Glandulární

Termín glandulární můžeme přeložit jako „žlázový“ a jeho původ je ve slově glandula (žláza). Hovoříme pak o glandulárním typu epitelu, o glandulární tkáni apod.